מערכות המיסתור בחורבת רפע

סוג: אתר היסטורי מחיר: ללא עלות מפת סימון שבילים: 9 - מבואות ירושלים נבדק לאחרונה: 17/12/2012
מזג האוויר באזור: 7

תקציר:

בחורבת רפע יש מערכת מסתור מדהימה ומאתגרת.

איך מגיעים:

כדי להגיע לחורבת רפע, ניסע בכביש 38 עד צומת בית-גוברין, שם נפנה ימינה לכביש 35 לכיון קרית גת וניסע כ 4 ק"מ עד מתקן שאיבה של חברת "מקורות", שם נעשה פרסה [אין מקום בטוח לפני כן] וניסע בחזרה עד שלט "מועצה מקומית מטה יהודה" שאחד מעמודיו מסומן בסימון שבילים כחול, נפנה ימינה בשביל הכחול וניסע כ 700 מטר עד לפיצול שבילים, נפנה שמאלה ואחרי כ 100 מטר נגיע לשער בקר. רכב פרטי יחנה כאן. רכב 4X4 גבוה יכול לעבור את השער בקר ולהמשיך בשביל. 

נמשיך אחרי השער עוד כ 500 מ' עד שנגיע לשיא הגובה של השלוחה בה טיפסנו ונמצא את עצמינו באוכף כשמולנו עץ אלון רב פארות. ומימיננו ומשמאלינו כיפות.

נעצור על השביל במרחק של כ 10 מטר לפני עץ האלון ונתבונן לצדדים. מצד ימין [הצפוני] של השביל אמור להיות פתח היציאה ממערכת המסתור, שנראה כמו בור שבתוכו סולם. ומצד שמאל של השביל נראה שיח "אלת המסטיק" שבתוכו שביל, הכניסה למערכת המסתור נמצאת בתוך השיח.

מידע כללי:

הארכיאולוגים משערים, בעקבות ממצאים שנתגלו בשטח [מטבעות, כלים וכד'] שמערכות המסתור שבשפלת יהודה נבנו בתקופה שלפני מרד בר כוכבא, כחלק מההתכוננות למרד. ובשל כך ארכה ההתארגנות למרד זמן רב.

הקרקע באיזור הינה אידיאלית לבניית מחילות, היות שהיא מורכבת משיכבה עליונה קשה (נארי) ומתחתיה שכבות של גיר וקירטון, המאפשרים חציבה קלה יחסית באמצעים פרימיטיבים.

פתחי מערכות המסתור נחצבו במקומות נסתרים ולא צפויים כגון מחסנים, מתקני קולומבריום, בורות מים ועמקי מערות כאשר בפינה נמוכה ומוסתרת היו חוצבים פתח צר, בגודל של כ 70X70 ס"מ שבן אדם בוגר יכול להידחק בו רק כשהוא זוחל על ארבע.

המחילות נבנו בצורה כזו ממספר סיבות: גם היה קשה לאתר אותן וגם היה קל יותר להתגונן מתוכן. היות שכנכנס חייל רומי אל המחילה הוא לא יכל להיכנס לתוכה בציוד הקרב שלו, וזה מקל על ההתמודדות מולו. גם לא היה ניתן להזרים עשן לתוכן, היות שהיו חצובים בהן פירים מוסווים שהחדירו אויר צח. בד"כ היו בונים את הכניסה לחדר מתוך קיר גבוה, מה שהיה מאפשר ליושבי החדר להתגונן נגד פולש בלתי רצוי כשראשו היה מבצבץ בתחילה מהפתח.

בתוך המחילות נבנו מתקני מגורים שונים ובהם מערכות מים, סניטציה, מתקנים לאגירת מזון, מקומות להצבת תאורה. היו מחילות שהפרידו בין מתחם למתחם ופתחי נעילה מוסווים ומשוכללים שהגבירו את בטחון הנמלטים.

ההבדל בין מערכות מיסתור לבין מערכות מגורים תת קרקעיות אחרות בא לידי ביטוי באופן התנועה בין המתחמים, כאשר במערכות מסתור התנועה מתבצעת באמצעות זחילה, לעומת מחילות ומערכות מגורים "רגילות" בהן היתה יכולה התנועה להתבצע גם בהליכה רגילה.

החיים במערות מוזכרים בחז"ל בכמה וכמה מקומות, המפורסם שבהם הוא גזירת הסנדל המסומר המוזכרת במשנה (שבת פרק ו): "לא ייצא האיש בסנדל המסומר", ובגמרא (בבלי שם דף ס.): "סנדל המסומר, מאי טעמא? אמר שמואל: שלפי הגזרה היו, והיו נחבאין במערה, ואמרו הנכנס יכנס והיוצא אל יצא. נהפך סנדלו של אחד מהן. כסבורין הם אחד מהן יצא, וראוהו אויבים, ועכשיו באין עליהן. דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. רבי אילעאי בן אלעזר אומר: במערה היו יושבין, ושמעו קול מעל גבי המערה, כסבורין היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהן אויבים. רמי בר יחזקאל אמר: בבהכ"נ היו יושבין, ושמעו קול מאחורי בהכ"נ, כסבורין היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהן אויבים. באותה שעה אמרו: אל יצא אדם בסנדל המסומר. אי הכי, בחול נמי ליתסר? מעשה כי הוה בשבת הוה. ביום טוב לישתרי? אלמה תנן משלחין כלים בי"ט בין תפורין בין שאינן תפורין, אבל לא סנדל המסומר, ולא מנעל שאינו תפור ? בשבת מ"ט דאיכא כינופיא, ביום טוב נמי איכא כינופיא. תענית צבור איכא כינופיא ליתסר? מעשה כי הוה בכינופיא דאיסורא, הכא כינופיא דהתירא הוה".

פירוט:

מערכת המיסתור בחורבת רפא הינה מסובכת במיוחד, ולכן אסורה הכניסה לתוכה ללא פנס וסוללות רזרביות, מפה וחבל שיקשר לעמוד בכניסה - ויאפשר לנו למצוא את הדרך החוצה.

בפתח המערכת, מצד ימין ישנה מפה [שעותק לא הכי ברור שלה מצורף למסלול, אנו במאמצים להשיג עותק ברור יותר] שמראה בדיוק את הדרך. 

מומלץ שלא להכניס תיקים, היות שהמעבר לעתים צר מאוד. הפתח דרכו נכנסים למערכת נמצא בשעה 10 ביחס לכניסה למערה - ניתן לזהות אותו לפי החבלים שהשאירו אלו שהיו לפנינו.

פתח הכניסה הינו פתח מס' 40 והכי מומלץ להגיע לפתח מס' 5 שהוא הפתח עם הסולם אותו ראינו בהתחלה.

מי שמפחד מעכברים או סובל מקלסטרופוביה, אל יכנס.

המערכת לא מתאימה לילדים קטנים ולאנשים בעלי כושר גופני ירוד.

בנוסף, נמצאים בשטח גם בורות סיד עמוקים, קולומבריום מרשים ומערכות נוספות חסומות.

בסוף הסיור במערכת המסתור מומלץ להשתמש בפק"ל הקפה מתחת לעץ האלון שנמצא במרכז האוכף, וליהנות מהאוויר הצח ומהנוף המרשים.

 

34.922831.6338