ציון קבר רב אבדימי דמן חיפה

סוג: קבר נושא: קברי צדיקים מחיר: ללא עלות עונה: כל השנה מים: אין מפת סימון שבילים: 4 - הכרמל נבדק לאחרונה: 4/7/2014
מזג האוויר באזור: 9

תקציר:

ציון קברו של רב אבדימי דמן חיפה נמצא בבית העלמין הישן בחיפה

איך מגיעים:

איך מגיעים לציון קברו של רב אבדימי דמן חיפה? הציון נמצא בבית העלמין הישן של חיפה - הגעה מכיוון דרום ברח' יפו וכשנראה מצד שמאל שלנו את הכיפה הכחולה של ציון הקבר נעצור בצד.

פירוט:

רב אבדימי דמן חיפה היה אמורא מהדור השלישי שחי באיזור חיפה [כנראה - לפי התוספת לשמו שצמודה אליו תמיד בגמרא].

מאמרותיו:

בבא בתרא, דף י"ב עמ' א': "אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים"

קידושין, דף ל"ג עמ' ב': "א"ר אבדימי דמן חיפא חכם עובר עומד מלפניו ד' אמות וכיון שעבר ד' אמות יושב אב ב"ד עובר עומד מלפניו מלא עיניו וכיון שעבר ד' אמות יושב נשיא עובר עומד מלפניו מלא עיניו ואינו יושב עד שישב במקומו שנאמר והביטו אחרי משה עד בואו האהלה"