העמוד הוסר

סוג: בריכה
מזג האוויר באזור:

פירוט:

העמוד הוסר.

עמכם הסליחה