קברים עתיקים

קברים עתיקים

קברים בנחל קדרון

בתחילתו של נחל קדרון נמצאים יד אבשלום, קבר בני חזיר וקבר זכריה בן יהוידע

סגירת תפריט