קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון

קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון

ציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי נמצא במירון שבגליל העליון מהווה מקום עליה לרגל למאות אלפי יהודים במהלך השנה.

איך מגיעים

איך מגיעים למירון? ישנן 2 עליות למירון – אחת מכיוון אליפלט שעוברת דרך צפת על כביש 89 שממנו מגיעים לכביש 866 שממנו נפנה ימינה למירון.

השנייה היא מכיוון צומת כפר חנניה על כביש 85 [אם הגענו מהמרכז נפנה שמאלה בצומת קדרים לכביש 85 ואחרי כן נפנה ימינה לכביש 866 ואם הגענו מאיזור חיפה נפנהה שמאלה קצת אחרי מורן לכביש 866]

בל"ג בעומר אין גישה ישירה לקבר רבי שמעון בר יוחאי עם רכב פרטי ומומלץ לעקוב באמצעי התקשורת מהיכן ישנם שאטלים

פירוט

רבי שמעון בר יוחאי [ומכאן נקרא לו הרשב"י] היה תלמידו של רבי עקיבא, שאף סמך אותו [ואף על פי כן לא היסס לחלוק עליו כמסופר במסכת ראש השנה דף י"ח עמ' ב: "ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש ואין אני דורש כמותו, ודברי נראים מדבריו"], ותקופת חייו היתה בדור השני של התנאים שלאחר חורבן בית המקדש. הוא התגורר בגליל – נפטר ונקבר במירון.

בזמן המרד ברומאים לא היה שותף פעיל אולם דעותיו היו בצורה נחרצת נגד השלטו הכובש כמו שמסופר בגמרא במסכת שבת דף ל"ג עמ' ב [ובעוד מקומות] "דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו פתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות ר' יוסי שתק נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות אמרו יהודה שעילה יתעלה יוסי ששתק יגלה לציפורי שמעון שגינה יהרג אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי כי תקיף גזירתא א"ל לבריה נשים דעתן קלה עליהן דילמא מצערי לה ומגליא לן אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוארייהו בחלא כולי יומא גרסי בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו איתבו תריסר שני במערתא אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא אמר מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזירתיה נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא אמרי משפט רשעים בגיהנם י"ב חדש יצתה בת קול ואמרה צאו ממערתכם נפקו"

[ובעברית – בקצרה – ישבו מס' חכמים ודיברו בינהם על השלטון הרומי ר' יהודה שיבח את השלטון, ר' יוסי שתק ורבי שמעון אמר שכל מה שעשו הרומאים היה לצורך עצמם, ישב עימם יהודה בן גרים והלך והלשין לשלטונות על השיחה והם גזרו על ר' יוסי שיגלה וגזק דין מוות על רשב"י – והעלו לגדולה את רבי יהודה ששיבח את מעשיהם. הם ישבו במערה 12 שנים ולמדו תורה כשהם מכוסים בעפר והתקיימו מעץ חרובים שצמח בפתח המערה וממעיין שנבע בתוכה. כשמת הקיסר בא אליהו הנבא לפתחה של המערה ושאל מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזירה? והן הבינו שהם יכולים לצת מהמערה אולם כשיצאו מהמערה ל מקום שהביטו בו נשרף מחמת קדושתם ובת קול שלחה אותם למערה לעוד 12 חודשים ולאחריהם יצאה עוד בת קול שאמרה להם לצאת מהמערה] על פי המסורת בשנותיו במערה חיבר הרשב"י את ספר הזוהר ואת הספר מכילתא דרבי שמעון.

לפי המסורת קברו של רבי שמעון בר יוחאי נמצא במירון ובמקום מתקיימת מידי שנה הילולה גדולה ביום ל"ג בעומר – המצויין כיום פטירתו.

הציון נמצא בתוך מבנה גדול ובו מס' חדרים כאשר בחדר הפנימי נמצאים ציוני הקבר של הרשב"י ובנו ר' אלעזר. ממול הכניסה למתחם הקבר נמצא ציון קברו של רב ייבא סבא ובחדר צדדי במתחם נמצא גם לפי אחת המסורות ציון קברו של רבי יצחק נפחא .

השליטה במתחם עצמו היתה עד לשנים האחרונות בידי הקדשים חרדיים אולם בשנת 2011 החליטה הממשלה על הלאמת האתר ונטילת האחריות במקום לידיה בשל סכנת הנפשות הקיימת במקום עקב עומס המבקרים הרב הקיים בו לאורך כל השנה ובמיוחד בל"ג בעומר. כיום מנוהל האתר ע"י ועדה בה חברים ארבעת נציגי ההקדשות ונציג הממשלה.

המבנה הקיים מעל ציון קבר הרשב"י הוקם ע"י שמואל עבו בתחילת המאה ה 19 לאחר שרכש את הקרקע של מתחם הקבר מידי כפרי האיזור וכהוקרה על כך ניתנה למשפחתו הזכות להובלת ספר התורה למירון בערב ל"ג בעומר בתהלוכה מכובדת – המהווה את תחילת אירועי ל"ג בעומר.

במתחם הקבר נוהגים רבים לערוך טקסי חלאקה לילדים בהגיעם לגיל 3.

קבר רבי שמעון בר יוחאי

מעל מתחם הקבר של רבי שמעון בר יוחאי [בסמון לחניה העליונה של המתחם ישנו בית כנסת עתיק מרשים, ומתחת למתחם ישנו שביל החופף לשביל ישראל המוביל את המטיילים בו לאחר הליכה בעליה תלולה לבית הכנסת העתיק בחורבת שמע ולתצפית המדהימה מכסא של אליהו

אם אתם מחפשים צימר במירון, במתחם הצימרים "בנחת רוח" ישמחו לארח אתכם – פרטים בטלפונים: 04-6980696 | נייד: 050-6747354

קבר רבי שמעון בר יוחאי

בל"ג בעומר תשפ"א – ה 30/4/2021 אירע אסון בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, כאשר מפאת הדוחק והצפיפות נהרגו בזמן ההילולה 45 גברים וילדים, ונפצעו 145. לאחר אסון זה, הידוע בכינוי "אסון מירון" חלו במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי שינויים רבים, מבנים רבים שנבנו בצורה לא חוקית ובטוחה נהרסו, דרכים הורחבו וההילולה בשנת תשפ"ב אמורה להיות מאורגנת ומפוקחת בהשוואה לאלו שקדמו לה, כאשר גם מס' ההדלקות בה יצומצם.

קבר רבי שמעון בר יוחאי
קבר רבי שמעון בר יוחאי

דגשים

  • בראשי חודשים, בחגים ובחודש אלול ישנם המוני אנשים בקברו של רבי שמעון בר יוחאי
  • לקראת ל"ג בעומר הקבר נסגר, בד"כ שבוע לפני החג
  • במקום יש הפרדה בין גברים לנשים
  • אם הגעתם למקום ואתם מעוניינים שכוס שתיה חמה – יקבלו אתכם בשמחה ב"הכנסת האורחים" הנמצאת בכניסה למתחם – מצד שמאל
  • מחפשים לאן אפשר לטייל באיזור?  שביל הפסגה של הר מירון, ו יער ביריה קרובים. בחורף מומלץ מאד לבקר גם במפלי פרוד ובמערת פער.
  • מעוניינים להזמין סיור בקברי צדיקים בטבריה? מוזמנים להתקשר ל 0524282461 או לשלוח

כתיבת תגובה

סוג האתר

ציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי

על האתר

מחפשים מורה דרך לטיול הבא שלכם? מלאו את הטופס הבא או חייגו 052-4282461