[aioseo_breadcrumbs]

קבר רבי מאיר בעל הנס

קבר רבי מאיר בעל הנס

ציון הקבר של רבי מאיר בעל הנס נמצא צמוד לכניסה/היציאה הדרומית של טבריה.

איך מגיעים

יש 2 אפשרויות או שנכנסים לטבריה ונוסעים לכיוון היציאה הדרומית, שם נראה שלט ברור שיפנה אותנו ימינה למתחם הקבר של רבי מאיר בעל הנס.

האפשרות השנייה היא להגיע לטבריה מכיוון כביש 90 וקצת לפני הכניסה לעיר נראה את השילוט המפנה לקבר רבי מאיר בעל הנס.

פירוט

רבי מאיר היה תנא בן הדור הרביעי לתנאים, תלמידו של רבי עקיבא. אשתו היתה ברוריה, בתו של רבי חנינא בן תרדיון והיתה ידועה בתור תלמידת חכם בפני עצמה.  רבי מאיר התפרנס מעבודה כסופר סתם.

יש המשערים שהכינוי "בעל הנס" שניתן לו ולא מוזכר במקורות" הינו בשל ניסים שנגרמו הודות לתפילותיו [אחד הניסים המפורסמים מתואר במסכת ע"ז דף י"ח עמ' א-ב ברוריא דביתהו דר' מאיר ברתיה דר' חנינא בן תרדיון הואי אמרה לו זילא בי מלתא דיתבא אחתאי בקובה של זונות שקל תרקבא דדינרי ואזל אמר אי לא איתעביד בה איסורא מיתעביד ניסא אי עבדה איסורא לא איתעביד לה ניסא אזל נקט נפשיה כחד פרשא אמר לה השמיעני לי אמרה ליה דשתנא אנא אמר לה מתרחנא מרתח אמרה לו נפישין טובא (ואיכא טובא הכא) דשפירן מינאי אמר ש"מ לא עבדה איסורא כל דאתי אמרה ליה הכי אזל לגבי שומר דידה א"ל הבה ניהלה אמר ליה מיסתפינא ממלכותא אמר ליה שקול תרקבא דדינרא פלגא פלח ופלגא להוי לך א"ל וכי שלמי מאי איעביד א"ל אימא אלהא דמאיר ענני ומתצלת א"ל ומי יימר דהכי איכא [א"ל השתא חזית] הוו הנהו כלבי דהוו קא אכלי אינשי שקל קלא שדא בהו הוו קאתו למיכליה אמר אלהא דמאיר ענני שבקוה ויהבה ליה לסוף אשתמע מילתא בי מלכא אתיוה אסקוה לזקיפה אמר אלהא דמאיר ענני אחתוה אמרו ליה מאי האי אמר להו הכי הוה מעשה" –

ובעברית: מאתר מדרשת

ברוריא אשתו של ר' מאיר, בתו של ר' חנינא בן תרדיון היתה.
אמרה לו: מזולזל בי הדבר שאחותי יושבת בקובה של זונות
נטל תרקב – חצי סאה – של דינרים והלך לשם. אמר: אם לא נעשה בה איסור ייעשה לה נס, אם עשתה איסור לא יעשה לה נס.
הלך ועשה עצמו כאחד הפרשים, אמר לה: היבעלי לי.
אמרה לו: נידה אני
אמר לה: אני אחכה לך
אמרה לו: יש הרבה נשים בקובה זו ויש כאן הרבה נשים שהן יפות ממני
אמר: למד מכאן שלא עשתה איסור, כל מי שבא אומרת לו כך.
הלך אצל השומר שלה אמר לו תן אותה לי
אמר לו: אני מפחד מהמלכות
אמר לו: קח את תרקב הדינרים חצי תתן לשלטונות וחצי יהיה לך.
א"ל: וכשיגמרו הדינרים – מה אעשה?
א"ל: תאמר אלוהי מאיר ענני ותינצל
א"ל: ומי אומר שכך הוא?
א"ל עכשיו תראה. היו שם כלבים שהיו אוכלים אנשים, לקח רגב אדמה וזרק עליהם ובאו לטרוף אותו, אמר 'אלוהי מאיר ענני' ועזבוהו ונתן אותה לו.
לסוף נשמע הדבר בבית המלך. הביאוהו (את השומר) לתליה. אמר: 'אלוהי מאיר ענני' – הורידו אותו
אמרו לו:  מה זה?
אמר להם: כך היה המעשה.
באו וחקקו את דמותו של ר' מאיר על פתחה של רומי, כל מי שרואה את הפרצוף הזה – שיביא אותו
יום אחד ראו אותו (את ר' מאיר), רצו אחריו. רץ מפניהם נכנס לבית זונות ויש שאומרים שראה בישולים של עובדי כוכבים וטבל את אצבעו ווטעם, יש אומרים בא אליהו ונדמה להם כזונה, וחיבקה אותו.
אמרו: חס ושלום אם רבי מאיר היה, לא היה עושה כך
קם ברח, בא לבבל

 

משנתו היוותה את אחד הבסיסים למשנה אותה ערך רבי יהודה, ואחד הכללים ללימוד המשנה הינו ש"סתם משנה רבי מאיר"[כלומר משנה שלא נאמר מי שנה אותה] רבי מאיר גם היה ידוע בכך ששיעוריו היו מחולקים ל 3 – שליש הלכה שליש אגדה ושליש משלים. רבי מאיר היה ידוע במשליו ונאמר עליו שידע לשנות 300 משלי שועלים, ובסוף מסכת סוטה נאמר משמת רבי מאיר תמו מושלי משלים

קבר רבי מאיר בעל הנס

לא ברור אם במבנה המפואר בדרומה של טבריה קבור התנא רבי מאיר, או רבי מאיר בעל הנס אחר [ישנה מחלוקת בעניין היות שבזמן זיהוי הקברים ע"י האר"י ותלמידיו זוהו גם קברו של רבי מאיר וגם קברו של רבי מאיר בעל הנס ויש כאלו הסוברים כי השם רבי מאיר בעל הנס הוא בכלל פתיחת ראשי תיבות לא נכונה של רמב"ן] בכל מקרה, נראה שהצדיק לא היה אוהב את מה שקורה ברחבת הכניסה למבנה – שם מתנהל מסחר ער בקמעות, מוצרי קודש ודברי מזון שהקשר בינם לבין הצדיק הקבור במקום הוא מקרי בהחלט.

המצבה ששופצה בשנים האחרונות נמצאת במרכזו של מבנה כיפתי גדול שרחבתו מחולקת ל גברים/נשים ומחוץ לבנה נמצאים ישיבה ומוסדות צדקה שונים.

על המצבה חקוקות המילים "אלקא דמאי ענני".

קבר רבי מאיר בעל הנס

דגשים

  • ביום ההילולא – בי"ד אייר , בראשי חודשים ובחול המועד המקום עמוס מאד.
  • מעוניינים להזמין סיור בקברי צדיקים בטבריה? [קבוצות מעל 25 משתתפים] מוזמנים להתקשר ל 052-4282461 או לשלוח

כתיבת תגובה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print

סוג האתר

קבר התנא רבי מאיר בעל הנס

על האתר

  • נושא: קבר צדיק
  • מפת סימון שבילים: 3
  • נבדק לאחרונה: 9/5/2023
סגירת תפריט