[aioseo_breadcrumbs]

קברות המכבים וקברים עתיקים במזרח יער בן שמן

קברות המכבים וקברים עתיקים במזרח יער בן שמן

באתר קברות המכבים נקיים מסע בין שלשה אתרי קבורה מתקופות שונות במזרחו של יער בן שמן. האם הם קברי המכבים?!

איך מגיעים

איך מגיעים לקברות המכבים?

בתחבורה ציבורית:

כל האוטובוסים העוברים בכביש 443 (למודיעין או למודיעין עילית), נרד בצומת קברות המכבים ונחצה בזהירות את הכביש הסואן.

ברכב:

ניסע בכביש 443. אתר קברות המכבים נמצא בקטע שבין הישוב "מבוא מודיעין" לכניסה הראשונה אל העיר מודיעין, בצידו המזרחי של הכביש.

בצומת "קברות המכבים" נפנה מזרחה ומיד שמאלה, עד שכביש האספלט הופך לדרך כורכר.

שייח ערבאווי

אם באנו ברכב, נאפס את מונה הק"מ של הרכב, ונמשיך ישר בדרך כורכר רחבה שמסומנת באדום למרחק 700 מטר בדיוק, כאן מימין לדרך נראה מבנה ישן ששלט הסברה מוצב לידו, זוהי חירבת שייח ערבאווי (השייח המערבי) מבנה מהתקופה המוסלמית שמכונה לאחרונה בשם חירבת הגרדי, בתוכו מוצבת כיום מצבה ועליה הכיתוב "קבורת מתתיהו בן יוחנן כהן גדול".

קברות המכבים

אח"כ נשוב על עקבותינו בדרך בה הגענו ונפנה ימינה אל ראש הגבעה. ברחבת החניה שבסופה עץ גדול ותחתיו אנדרטה לזכר נער שנכווה ומת באחד מצעדי הלפידים שנערכו במקום זה, נחנה את הרכב ונעלה אל קברי המכבים.

האנדרטה לחללי חבל מודיעין

מכאן נלך צפונה עוד כמאה מטרים ונגיע אל אתר ההנצחה לחללי איזור חבל מודיעין של ימינו. האנדרטה לזכרם בנויה בצורת שמונה פירמידות המזכירות את מצבות קברי החשמונאים.

מערת הקבורה 

ולאחר שנסייר באנדרטה נעקוף אותה משמאל ונלך בדרך עפר צרה כשמימיננו בריכת מים ואנטנה סלולארית, אחרי כמאתיים מטרים נגיע למצוק שמעל כביש 443, כאן נפנה שמאלה ולאחר כמאה מטרים, נגיע למערת הקבורה.

אם נגיע מכביש 443, הרי המערה נמצאת בממזרח לכביש באבן ק"מ 10.8. נצא מהשטח בדרך בה הגענו.

פירוט

מקומה של מודיעין ישובם של החשמונאים מופיע בגמרא (פסחים דף צג): "אמר עולא: מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא", זאת בהקשר לקביעת תנא קמא במשנה (בניגוד לדעת רבי עקיבא שנפסקה הלכה כמותו) כי היות האדם רחוק מירושלים במידת מרחק שכזו, פוטרת אותו מלהקריב קרבן פסח.

כיום, ידועה לנו מיקומה רק באופן כללי. רבו ההשערות האם למקם אותה באיזור הכפר אל-מידיה שממזרח לכביש 443, או באיזור אל-עומדאן שממערב לעיר מודיעין, ואולי בגבעת התיתורה שבכניסה לעיר מודיעין, בכל אותם מקומות נמצאו שרידים מהתקופה האמורה. כך או כך, אין אנו יודעים בדיוק היכן הייתה.

בספר חשמונאים ב' (או על פי דעות מסויימות "מקבים ב") מתוארת קבורתם של החשמונאים, וכך נאמר שם(פרק יט פיסקה ט) לגבי קבורת יהודה לאחר מותו בקרב אלעשה: "ויקח יונתן ושמעון את גופת אחיהם, ויקברו אותה בקברות אבותיו בעיר מודעית". ועוד מסופר שם (פרק יג פסקה כה): "וישלח שמעון לקחת את עצמות אחיו, ויקבור אותם אל קבורת אבותיו במודעית… ויקם שמעון על קברות אבותיו ואחיו מצבה גדולה, אבנים מהוקצעות משני עבריהן, ויצג עליה שבעה עמודים אחד מול אחד: לאביו ולאמו ולארבעה אחיו. ויקף אותם קרנות גבוהות מעשה מקלעות, ועליהן מפותחים כל כלי מלחמה לזכר עולם, וגם תבנית אניות מחוטבות הנשקפות על פני הים. והמצבה הזאת במודעית עד היום הזה".

הספר חשמונאים ב' הוא סיכום של חמשה ספרים שכתב יאסון מקיריני (עיר בצפון אפריקה) הוא נכתב ביוונית, ויש שתרגמו את הקטע הנזכר כך: "ויבן שמעון על קבר אביו ואחיו, ויגביהו למראה באבן גזית מפנים ומאחור. ויעמד שבע פרמידות זו לעומת זו, לאב, לאם ולארבעת האחים. ולהן עשה מלאכת מחשבת ויעמד מסביב עמודים גדולים, ויעש על העמודים כלי נשק לשם עולם, ועל יד כלי הנשק פתוחי אניות להראות לכל יורדי הים".

כיום אין לנו פירמידות בכל האזור ואף לא מצאנו להם שרידים, כך שלא נותר לנו אלא למצוא קברים במקום שניתן לראות ממנו את הים.

אתר קברות המכבים מכונה ע"י הערבים "קובור אל יהוד", היותו סמוך לכפר אל-מדיה הביא באופן אוטומטי לראות אותו כאותנטי, כך סבר החוקר הצרפתי ו' גרן לפני יותר ממאה ושלושים שנה. אולם ישנה בעיה בכך שקברים אלו אינם בני התקופה החשמונאית אלא מאוחרים לה ונחצבו בתקופה הביזנטית.

בשנת התשנ'ו כשהתבצעו עבודות להרחבת כביש 443, התגלתה בצידו המזרחי מערת קבורה מהתקופה החשמונאית. בתוכה התגלו 22 גלוסקמאות (ארונות קבורה מאבן) שעל חלקן כתובות בעברית ויוונית.

אחת הכתובות בעברית ניתנה לקריאה והופיעו בה השמות שמעון אלעזר, אולי שמעון (בר) אלעזר, וכן מרים, שרה , מנלאוס ועוד, על כתובת אחרת היה מי שטען כי כתוב בה "חשמנ…". אך הקביעה המוחלטת כי אכן אלו קברי החשמונאים גם היא אינה ודאית כלל ועיקר , שהרי קבורה בגלוסקמאות החלה בתקופה מאוחרת מזו המבוקשת.

קברי המכבים

מה יש לראות באיזור קברות המכבים?

שייח ערבאווי

מבנה קבורה מוסלמי קלאסי, בן שני חדרים וחצר.

בחדר המרכזי נתן לראות מצבת קבר שבנייתה אטמה את המחראב (שקע תפילה מוסלמי הפונה לכיון דרום). מצבה זו הוקמה לפני שנים מעטות ע"י מאן דהו, אין שום מסורת על היות המקום קבר חשמונאי, בודאי שלו זה של מתתיהו, ובסך הכל מדובר בבדיחה לא מוצלחת.

החדר הצמוד אליו הרוס בחלקו הגדול, והוא נבנה בתקופה מאוחרת יותר, ניתן להבחין בתפר שבין שני החדרים בקיר הדרומי מבחוץ.

החצר שמצפון מיועדת להילולות הנערכות סביב הקברים, ועל כן היא אינה מקורה.

כ-30 מטר מצפון מזרח למבנה נוכל לראות משטחי סלע חצובים ובהם שקעים עגולים, במרחק של עוד חמישים מטרים בתוך החורשה נוכל למצוא שני בורות רבועים גדולים חצובים בסלע. אלו השרידים הביזנטיים שויקטור גרן חשבם לקברי המכבים.

בימי מלחמת השחרור שכן במקום משלט צבאי ששמו היה 219 ע"ש גובה המקום מעל פני הים. במקום התחוללו קרבות קשים, בהם נפלו לוחמים רבים וישנם עדין שני נעדרים ז"ל שגופותיהם לא נמצאו עד היום הזה. על ארוע זה מסופר באתר הרשמי של ענף איתור הנעדרים של צה"ל, כך:

"ביום ה-24/09/1948, החל משעות הבוקר המוקדמות, נפתחה אש תותחים ומקלעים על המשלט. בזמן ההתקפה היה הפיקוד בפועל בידיו של יעקב רביד, עקב פציעתו של המ"פ והעובדה שסגנו היה בישיבה במטה. במשלט עצמו התכוננו להדיפת ההסתערות האפשרית. מחוסר תעלות קשר ורץ, לא היו ידיעות במטה הפלוגה על הנעשה בעמדות ולא היה קשר בין העמדות. לקראת השעה שמונה בבוקר, התקיפו כוחות אויב את העמדה הצפונית, מבין העמדות במשלט וכבשוה, מפקדה, אברהם בקר ז"ל נפל בקרב זה. החיילים שלא נפגעו במתקפה זו נסוגו, באופן לא מאורגן, לעמדה עורפית ומשם לכיוון גימזו ודיר אבו סלאמה. גם העמדות המרכזית והדרומית נכבשו על-ידי האויב, אשר עסק בביזת שלל מהמשלט והתעללות בגופותיהם של חללי הפלוגה שנותרו במשלט. רק לקראת הצהרים, לאחר פניות של הכוח במשלט לסיוע, הגיעו פלוגות מגדוד 44 וכוח נוסף מגדוד 42, של חטיבת קרייתי ועד השעה שתיים וחצי בצהרים הן השלימו את כיבוש המשלט חזרה לידינו.

המראה שנתגלה ללוחמים היה קשה ונראה כי גופות החיילים חוללו. פלוגה א' איבדה בקרב זה 23 מלוחמיה ובהם גם שני חיילים נעדרים: יעקב בטלהיים וישראל גליקזם זכרם לברכה.
חללי הקרב נקברו בחלקה הצבאית בבית העלמין בנחלת יצחק.
מחקירתנו עולה כי גופות החיילים נלקחו על ידי הבדואים לתהלוכת ניצחון בנעילין ומידיה, קימות שמועות על שרפת הגופות וקבורתן במידיה או בתל א-ראס שבמבואותיה, שמועות אחרות אומרות כי הגופות לא נשרפו אלא נטמנו בגבעת אהוד (חירבת קוריקור) הצמודה ליישוב לפיד, או בתל א-ראס .
במהלך חקירה לגילוי נעדרים, שנערכה ב-10 בנובמבר 1969, הגיעו החוקרים לגבעת אהוד, ומצאו 2 גופות, אשר זוהו כגופות ערבים לפי מטבעות שהיו ליד. הגופות הושארו במקום. בין המשתתפים בסריקה היה גם רופא פתולוג בשם דר' מאירסון. בניסיון מאוחר יותר לאיתור הגופות, שנערך ב-1998, לא נמצא דבר.
בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בתל א-ראס, באמצע שנות השמונים, נתגלו שלוש גולגלות ושרידי ציוד צבאי באחת המערות שהושארו במקום בו נמצאו. אנשי אית"ן והרבנות הצבאית שחזרו למקום ב-1992 גילו כי האזור השתנה באופן קיצוני ולא ניתן היה לאתר את השרידים".

קברות המכבים

אלו כמה חציבות בסלע, חלקן קברים חלקן חציבות לצורכי בניה. בשם קברי המכבים מכונים אותם פירים מוארכים. בכל פיר שכזה ישנן שתי גומחות צד, בהן הונחו גופות הנפטרים.

האנדרטה לחללי חבל מודיעין

שמונה קירות משולשים, שצורתן מזכירה את צורת הפירמידות של קברי המכבים המקוריים.

מערת הקבורה

אנו נמצאים מעל המערה. משמאלנו בור מים עמוק (ריק לחלוטין) וסימני חציבה. מימין שטח מגודר, נרד במדרגות עץ ונגיע לרחבת פתח המערה בה מוצב שלט ועליו ציור המערה, כיום היא ריקה לחלוטין.

נציץ בכוך הימני ונראה את תאי הקבורה הבנויים ממול הפתח.

בכוך שמולנו נוכל לראות מעט כוכי קבורה חצובים.

הכוך השמאלי (מערבי) לא נחפר, אך נוכל להציץ מעט לתוכו.

קברי המכבים

דגשים

  • בשטח יש המון בורות וחללים פתוחים – נדרשת זהירות בצעידה בשטח!
  • אם אתם חוזרים לרכב בשולי הכביש – תזהרו ועשו זאת בצורה בטוחה!
  • לעיתים יש בשטח רוכבי אופניים – צעדו בשולי השבילים כדי שלא יתנגשו בכם

כתיבת תגובה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print

סוג האתר

סיור בן 3 אתרי קבורה עתיקים ואנדרטה להנצחת הלוחמים שנהרגו באיזור

על האתר

  • נושא: הנצחה, היסטוריה
  • עונה מומלצת: אביב, סתיו
  • מפת סימון שבילים: 9
סגירת תפריט