דרך נוף נחל הבשור

דרך נוף נחל הבשור

טיול בדרך נופית מרהיבה מעל נחל הבשור שמשלבת מסלולי הליכה אופציונליים, גשר תלוי ופריחה מרהיבה באביב

איך מגיעים

ניסע בכביש 40 דרומה עד צומת בית קמה, בצומת נפנה ימינה ובכיכר שמאלה לכביש 264. ניסע בו כ 15 ק"מ עד שנגיע לצומת הנשיא בה נפנה ימינה לכביש 25, אחרי כ 5 ק"מ נפנה שמאלה בצומת גילת לכביש 241, נחלוף על פני אופקים ואחרי כ 13 ק"מ נגיע לצומת אורים, נפנה שמאלה לכביש 234, אחרי כ 13 ק"מ נפנה ימינה לכביש 222. מכאן נמשיך עוד 700 מטרים עד שנראה שלט המפנה אותנו ימינה ל"דרך נוף נחל הבשור".

מכאן ועד סוף הטיול, ניסע בדרך עפר רחבה ונוחה לכל רכב.

בכניסה לדרך הנוף נמצאת מרפסת התצפית. לאחר כ 1.2 ק"מ נפגוש שלט ירוק, נחנה על ידו וניגש להתבונן בגב המצוק. לאחר שנמשיך עוד 150 מטר נפגוש את הגשר התלוי. כאן נעשה את ההפסקה הראשונה.

ניסע 2.5 ק"מ נוספים עד מאגרי הבשור. 2.5 ק"מ נוספים יובילו אותנו אל מצוק הנקז. ק"מ מכאן נמצאת באר רבובה ו 600 מטר אחריה צמד קברים. מכאן עוד 1.3 ק"מ לגב שרוחן, עוד 1.1 ק"מ לעץ שיטה בודד ועוד 400 מטרים והגענו לתל שרוחן בו נעשה את ההפסקה השניה.

מכאן נוסיף וניסע עוד 3 ק"מ עד גשר הרכבת הישן, ומיד אחריו סיום המסלול בכביש 241 מערבית לצומת אורים.

300 מטרים מזרחה ממפגש הדרך עם הכביש, נמצא הגן הלאומי אשכול.

פירוט

נחל הבשור הינו מהארוכים שבנחלי הנגב. ארכו כ 80 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו הינו 3,650 ק"מ. הנחל מהווה גבול טבעי-גיאולוגי בין שתי סביבות: הסביבה החולית-מדברית והסביבה הים-תיכונית, ואכן ניתן לראות את השונות בהרכבי הקרקע בין שתי גדות הנחל כאשר בגדה הצפונית ישנן גבעות לס וכורכר, ובגדה הדרומית קרקע חולית, הנחל בעצם מונע את התפשטות החולות לכיוון המדבר. כתוצאה מהרכב הקרקע הרך יצרו השטפונות בחלק מאפיק הנחל חריצים צרים הנקראים בתרונות.

במספר מקומות לאורך המסלול, נוכל לראות בצורה מאד ברורה את ההרכב הגיאולוגי של הקרקע, ואת השכבות ממנה היא בנויה.

במספר מקומות בתנ"ך מוזכרים ערים שנמצאות על גדות נחל הבשור :

בזמן חלוקת הארץ (יהושע פרק יט') מוזכר הישוב שרוחן, ששרידיו נמצאים על גדול הנחל, כאחת הערים בנחלת שבט שמעון: "ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם, ויהי נחלתם בתוך נחלת יהודה. ויהי להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה. וחצר שועל ובלה ועצם. ואלתולד ובתול וחרמה. וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה. ובית לבאות ושרוחן". ישוב זה מזוהה בתל פריעה שעל גדות הנחל.

סיפור הצלת העיר ציקלג ע"י דוד ואנשיו (שמואל א' פרק ל'): "ויהי בבוא דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי, ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויכו את צקלג וישרפו אותה באש. וישבו את הנשים אשר בה מקטן ועד גדול, לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם. ויבא דוד ואנשיו אל העיר והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנתיהם נשבו. וישא דוד והעם אשר אתו את קולם ויבכו עד אשר אין כח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדו מאד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בנו ועל בנותיו, ויתחזק דוד בה' אלהיו. ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך הגישה לי האפוד, ויגד אביתר את האפוד אל דוד. וישאל דוד בה' לאמר ארדף אחרי הגדוד הזה האשגנו, ויאמר לו רדף כי השג תשיג והצל תציל. וילך דוד הוא ושש מאות איש אשר אתו ויבואו עד נחל הבשור, והנותרים עמדו. וירדף דוד הוא וארבע מאות איש, ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבר את נחל הבשור".

באזור המורחב (נחל גרר) התיישבו האבות, אברהם ויצחק, בזמן היות הרעב בארץ.

דרך נוף נחל הבשור

מרפסת התצפית:   מגדל מעל נחל הבשור שאל מרפסת התצפית שלו מובילות 32 מדרגות. מהמרפסת תצפית מרהיבה אל ערוץ הנחל. מתחתינו נוכל לשים לב לצמחיה הענפה בה בולטים במיוחד הקנה המצוי והאשלים אם נשמור על דממה נוכל לשמוע את עופות המים מהערוץ ואם יתמזל מזלנו נוכל להבחין בשמים בדורסי יום קטנים.

דרך נוף נחל הבשור

גב המצוק

נקודת תצפית בסיבוב שלפני ההגעה לגשר. ניתן להבחין על המצוק שממול בשכבות הקרקע השונות מהן מורכב החתך הגיאולוגי במקום: השכבות הן – מלמעלה למטה: לס [הובא ע"י הרוח מהמדבר], חרסית [הובאה ע"י הרוח], קרקע אדומה, חלוקי נחל, סלע חוף+צדפים [נסיגת הים], קונגלומרט, סלע גיר קירטוני עם אפיקי צור.

הגשר התלוי

נבנה בשנת תשנ"ד (1994) ע"י הקק"ל. אורכו 80 מטרים והוא בנוי כבלי פלדה. מהגשר נשקף הנחל הזורם מתחתיו. מעל הגשר ניצב פסל סביבתי בצורת גלגל, ואם נמשיך ללכת באפיק הנחל נגיע לשרידי חווה חקלאית. בגדה השניה של הגשר ניצבת אנדרטה לזכרם של שני נערים שנהרגו בתאונת טרקטורון באיזור.

הסכר:  על הנחל, לצד מכון הטיהור, נבנה סכר שמאפשר מעבר לגדה השניה של הנחל וליהנות משיטוט בין צמחיית נחלים ותעלות מים ומציוץ הציפורים. כשנצעד על הגשר נעבור בין סבך של קנה מצוי ואשל הפרקים שפורחים בעונתם בורוד מרהיב.

באר רבובה : באר מסוג אנטיליה [בעלת מיכלי מים על מסילה שמעלה את המים לבריכת אגירה] שנבנתה ע"י התורכים במאה ה 19 לטובת התושבים בדואיים משבט התאראבין שגרו בכפר רואיבה. הבריטים שכבשו את האזור במלחמת העולם הראשונה שיפצו את הבאר בשנת תרפ"ג (1933) והוסיפו לה את מערכת האנטיליה ובריכת האגירה. בעת הקמת מצפה גבולות הסמוך, רכשו מהם מתיישביו את מי הבאר עד קום המדינה. סביב הבאר פורחות חרציות במופע צהוב מרהיב.

דרך נוף נחל הבשור

הקברים

זהו שריד של בית קברות בידואי של תושבי האזור. בסביבה פורחות המרגניות במופע כחול עמוק ומרהיב.

באמצע הדרך בין הקברים לגב שרוחן נוכל לצפות בעיריות הפורחות באזור, ואף לאכול את פרחיהן הטעימים.

גב שרוחן : גב שהיה מלא בעבר מים בכל שטחו לאורך כל ימות השנה, אך כיום מלא רק בחלקים קטנים משטחו [ניתן לראות את הכתמים הכחולים מנצנצים בשמש בתצפית מחורבת שרוחן]. באיזור הגב ישנם שבילים צרים בהם נחמד לשוטט בין הקנים הגבוהים. בעבר שימש הגב מקור מים עיקרי לתושבי התל.

תל שרוחן: שרידיו של ישוב שהיה מיושב במשך שנים ארוכות בימים עברו. השרידים הבולטים בהם ניתן לחזות כאן הם: קטע חומת לבנים אשורית, חצר מרוצפת חלוקי נחל ושרידי מצודה רומית. מפסגת התל ניתן לתצפת על כל הסביבה ומתחתיו נראה את הבריכות של עין שרוחן אליהן מוביל שביל מסומ"ש בשחור למיטיבי לכת [הירידה מסוכנת והעליה קשה] שיוביל אותנו לעין שרוחן. אורך השביל כ 400 מטרים. ומשם ניתן לחזור באותה הדרך או לחילופין להמשיך לסוף המסלול עם השביל [במידה ויש עימנו רכב איסוף].

דרך נוף נחל הבשור

עין שרוחן: נביעה שנמצאת למרגלות תל שרוחן ומוביל אליה שביל מסומ"ש בשחור. המים רדודים וקרקעית הנביעה בוצית. המים מתפרסים על פני שטח גדול יחסית בהעדר בריכה אליה נאגרים המים. על שפת הבריכה ניתן להבחין בעקבות רבות של בעלי חיים – עובדה המעידה על היותם המים ראויים לשתייה – אך לא לבני אדם!

גשר המסילה הישן: הוקם ע"י הבריטים בשנת תרע"ז (1917) במהלך כיבוש הארץ ונחנך באביב תרע"ח. שימש למעבר הרכבות מרפיח לבאר שבע, בקו שפעל 3 פעמים בשבוע. הגשר היה בנוי מקורות עץ על מסילת בטון ושרידי יסודותיו נראים בערוץ הנחל. השרידים הנוכחיים שוחזרו ע"י רשות הגנים הלאומיים בשנת תשס"ד (2004) וקרון העץ שמולנו נתרם ע"י רכבת ישראל. באזור זה ישנה פריחת כלניות צפופה

הגן הלאומי אשכול – פארק הבשור גן לאומי שהכניסה אליו בתשלום, נמצא בסופה של דרך נוף הבשור [או בתחילתה – תלוי היכן מתחילים]. בגן מתקני שעשועים רבים, שירותי ומלתחות להחלפת בגדים וסביבה נוחה לפקניקים הכוללת ברזי שתייה ושולחנות רבים בסביבה מוצלת. בגן נובע עין הבשור שמימיו מליחים ובקיץ ממלאים בהם בריכות שכשוך מרהיבות לילדים ופלגי מים זורמים בין השולחנות והמדשאות [בחורף יבשות הבריכות מפני שהמים נאגרים ומשמשים להשקייה ומוזרמים לתוכן רק בקיץ – מי שמעונין להגיע לפארק בשביל להשתכשך, מומלץ לו שיברר קודם אם יש מים בבריכות].

דרך נוף נחל הבשור

דגשים

 • סעו בדרך נוף הבשור בזהירות!
 • הפריחה הינה בסוף החורף
 • בזמן הירידה מהרכב, חובה לנעול אותו. בעת המעבר על הגשר חובה לאחוז בילדים הקטנים,
 • בצעידה במסלול יש להיזהר מהחלקה במורד.

לפוסט הזה יש 2 תגובות

 1. לוי פסבקין

  היכן נמצאת מצבת הזכרון ליעקב לאופר ויוסי דגן,שנהרגו בתרגיל של נחל מוצנח ב-1959 במקום זה.

  1. NelAdmin

   האנדרטה לזכרם נמצאת יותר מזרחה בנחל הבשור – סמוך לשמורת בוקר [אפשר לראות את המיקום המדוייק ב"עמוד ענן"]

כתיבת תגובה

סוג המסלול

מסלול קווי

רמת קושי

משפחות

על המסלול

לחצו לניווט

מחפשים מורה דרך לטיול הבא שלכם? מלאו את הטופס הבא או חייגו 052-4282461