כללי בטיחות למטייל

מוגש לגולשי "נלך" באדיבות החברה להגנת הטבע

לפני היציאה לטיול מומלץ לקבל מידע מעודכן על אזורים הסגורים לטיולים באותו שבוע,  לעיתים נוספים מסלולים חדשים, או חלים שינויים במהלך שבילים ובצבעי הסימון שלהם, על כן, מתחדשות מפות סימון שבילים לעיתים מזומנות ויש לסייר בשטח בעזרת המהדורה האחרונה והמעודכנת של המפה.
סימון שבילים מהו? סימון השבילים נועד להמליץ בעזרת המפה על מסלולי טיול ולהקל על ההתמצאות בשטח. המסלולים סומנו לפי העניין ותנאי השטח: לא תמיד סומן התוואי הקצר בין שתי נקודות; לעיתים מתמשך השביל כדי לעבור באתר מעניין, או לעקוף מקומות מסוכנים או אסורים לכניסה.
הסימון בשטח הוא אחיד ואינו מלמד על אופי המסלול או על דרגת עבירותו. בכל מקרה, אין הוא תחליף למפה עצמה – והתנועה בשטח בלעדיה, על-פי שילוט וסימון בלבד אסורה בהחלט ועלולה לגרום לתעייה ולאסונות!

לעיתים, נוספים מסלולים חדשים, או חלים שינויים במהלך שבילים ובצבעי הסימון שלהם – בעקבות פיתוח, סגירת שטחים וכיו"ב. על כן, מתחדשות מפות סימון שבילים לעיתים מזומנות, ויש לסייר בשטח בעזרת המהדורה האחרונה והמעודכנת של המפה.

כיצד נראה הסימון בשטח?

הסימון בשטח מתבסס על "מלבן הסימון" – בין שני פסי רקע לבנים עובר פס צבעוני – כחול, ירוק, אדום או שחור.
לציון אתרים הסמוכים לשביל המסומן – מפנה סימון "שקוף" – סימון בעל שני פסים לבנים כרגיל, אך ללא פס צבע ביניהם.
בתחילת שביל ובסופו, או בצומת שבילים, מופיע "מלבן הסימון" בצורות אחדות:

 1. על שלט גדול של הוועדה הציבורית לסימון שבילים, עם היעד הסופי הקרוב.
 2. על שלט רשות אחרת.
 3. על הכביש, מול הכניסה לשביל.
 4. על אבן או על שלט פח קטן.

לאורך השביל מופיע "מלבן הסימון" על גבי סלעים, יתדות, שלטי פח, על עצים וכ"ו. בדרך כלל נראה הסימון משני כיווני ההליכה, ומנקודת סימון אחת אל הבאה אחריה. צפיפות הסימון נועדה להקנות ביטחון, כי אכן הולכים אתם בשביל הנכון.

הנחיות למטייל

תיאום בטחוני – חובה על כל מטייל, אם מפה בידיו ואם לא, לתאם את הטיול באמצעות הלשכות לייעוץ ולתאום טיולים. בשטח הכרמל אין צורך לתאם טיולי יום, פרט לטיולי אופניים, טיולים מעל 400 איש, טיולים עם לינה בשטח וטיולים העוברים בשטחי אש.

 • לפני היציאה לטיול, מומלץ, לקבל מידע מעודכן על אזורים הסגורים לטיולים באותו שבוע (בלשכות התאום).
 • בשטחי אימונים ושטחי אש, חלים לעיתים שינויים בדרכים ובשבילים, לכן, לא תמיד מתאים הסימון בשטח לתוואי המופיע במפה.

ביטחון

בתחומי אימונים (שטחי אש) עלולים להיות פזורים נפלים- רימונים, פגזים ופצצות שטרם התפוצצו. אין לגעת בחפצי מתכת או פלסטיק הפזורים בשטח, גם אם אינם נראים מסוכנים!
(חציית גדרות או סטייה משביל מסומן ומכביש מסוכנות ועלולות להסתיים באסון!)

בטיחות

לכו בשבילים המסומנים בלבד! סטייה מהשביל מסוכנת!

 • הימנעו מדרדור אבנים, פן ייפגעו מטיילים או בעלי חיים שאינכם רואים מתחתיכם!
 • הפקידו מראש את תכנית הטיול בידי גורם מחוץ לשטח: אם חלילה תאבדו את הדרך – יקל הדבר על המחפשים אחריכם. אם לא הגעתם ליעדכם עד רדת החשיכה – עיצרו והמתינו לאור.
 • חום הקיץ מבריח בעלי חיים קטנים אל שיחים, מחילות ומתחת לאבנים. זיכרו כי בהכנסת ידיים למקומות אלה, אתם מסתכנים בעקיצה או בהכשה! לעומת זאת, אם לא תטרידום ממנוחתם – לא יפגעו בכם.

ציוד מיוחד

הצטיידו בעזרה-ראשונה ובאמצעי איתות (פנס, גפרורים).

 • בעת סיור במערות יש להיעזר בפנסים, ולא בנרות המפייחים את הקירות ואף פוגעים במאזן החמצן של המערה.
 • בטיול בנחלים זורמים השתמשו בנעליים המתאימות להליכה במים.

גלישת צוקים (סנפלינג)

מותרת רק באתרים המוכרזים מדי שנה על ידי רשות שמורות הטבע, רק לקבוצות קטנות של מטיילים, המנוסים בגלישת-צוקים, ורק בלויית מדריך שהוסמך לכך.

טיפוס, גלישת צוקים וירידה בחבלים בקניונים ומצוקים שלא הותרו לכך על ידי רשות שמורות הטבע (או מחוץ לתקופה המותרת), אסורים בהחלט ומהווים עבירה על החוק!

מי שתייה

מצויים בחניוני נופש פעיל, באתרי רשות שמורות הטבע ורשות הגנים הלאומיים, ובחניוני לילה, אך לא בכל חניוני הדרך.

 • בקיץ, יש להצטייד, לכל יום, בשני ליטרים מים לאדם ובכמות גדולה יותר של מים במסלולי טיול ללא מי שתיה. זיכרו כי חיוני לשתות הרבה – מעבר לתחושת הצמא!
 • מערכות השקיה בשטחי חקלאות מכילות דשנים רעילים לאדם ושתיית מימיהן אסורה בהחלט!

טיול בחורף

כרוך בהליכה בבוץ ובחציית שלוליות ומחלים זורמים. כמו כן, קיימת סכנת החלקה בבוץ, בעיקר בשבילים צרים ותלולים. יש להצטייד בבגדים חמים להחלפה (רצויים גם מגפיים להליכה במים).

 • הימנעו מטיול בימי ערפל, בהם צפויים קשים בניווט ובהתמצאות בשטח, עד כדי תעייה בדרך.
 • בימי ערפל צפויים קשיי התמצאות בשטח ובניווט. הימנעו מטיול בימי ערפל או חשיכה, מחשש תעייה! אם נקלעתם לערפל או חשיכה, במהלך הטיול, המתינו במקומכם עד שתשתפר הראות.

טיול ברכב

רוב תחנות הדלק באיזור נסגרות בערב. הצטיידו מבעוד יום, בדלק, שמן מנוע ומים.

 • רוב דרכי העפר באיזור עבירות לרכב רב מינוע (4X4) בלבד ומיעוטן גם לטיוליות ולטנדרים ולרכב פרטי, ראו את הסימנים המוסכמים לדרכים אלו.
 • טיב הדרכים משתנה בהתאם לעונה ולתנאים אחרים. דאגו להתעדכן לפני היציאה לטיול.
 • בחורף – הימנעו מנסיעה בדרכי עפר, מחשש שקיעה בבוץ (גם ברכב רב מנועי).
 • הינכם מטיילים בשמורת טבע ובאזורים בלתי מיושבים. הקפידו על נסיעה בדרכי העפר המסומנות והמותרות לנסיעה בלבד. זיכרו, כי עקבות גלגלי הרכב ("קוליס") מוטבעות אינן נמחות מפני השטח במשך שנים!
 • במסלולים שאינם מעגליים-היקפיים (כלומר: שאינם מסתיימים בנקודת ההתחלה), יש לקחת בחשבון את זמן העברת הרכב והחזרת הנהגים בתחילת הטיול ובסופו.

חניונים

מותרת הבערת אש רק במקומות המיועדים לכך. הקפידו לכבות את האש עד כלותה! זיכרו, כי די בגץ או בגחלת כדי להבעיר עצי יער רבים. הבערת אש בשמורות טבע אסורה בהחלט!

 • איספו את האשפה אל המיתקנים המיועדים לכך, או קחו אותם איתכם עד שתימצאו כאלה. אין לקבור פסולת. בעלי חיים, יחפרו בלילה ויפזרוה בשטח. הצטיידו מראש בשקיות לאיסוף הפסולת, עד שתגיעו אל מתקני האשפה. מעט מחשבה ורצון טוב מצדכם ימנעו זיהום בצידי דרכים, בשבילים ובחניונים.
 • שמרו על שלמות המיתקנים ונקיונם, להנאתכם והנאת הבאים אחריכם.

בין המטייל לחקלאי

ערוגה, שדה, בוסתן או מטע הם מקור פרנסה לבעליהם. אין לעבור בשטחים מעובדים ובוודאי שאין לקטוף פירות וירקות.

 • ביציאה משטחי מרעה גדורים, הקפידו לסגור אחריכם את שערי הגדרות.

שמירת עתיקות

עתיקות הארץ הן נכס לאומי! אין לחפור ואין להשתמש במגלי מתכות בחיפוש אחר עתיקות.

חנייה ולינה

לינה בשטח יש לתאם עם רשות הגנים ועם הלשכות לתאום טיולים. בשעת חניה הקפידו על הדלקת מדורות בשטח החניון. בחרו שטח למנוחה כשהוא נקי מערכי טבע כל שהם. אין לכרות ענפים להדלקת אש.

שמירת הטבע

אין לפגוע בבעלי חיים או להתקרב לקיני ציפורים בעונת הקינון. זיכרו כי בעלי החיים מוגנים!

 • הציד מותר רק לבעלי רשיונות ציד, בעונות ובאזורים שנקבעו לכך ע"י רשות שמורות הטבע.
 • הימנעו מכריתת חלקי עצים להבערת מדורות. הסתפקו בגזם ובענפים יבשים הפזורים על פני הקרקע.
 • הימנעו מפגיעה בצומח ומהשארת "מזכרות", כתובות או חרוטות באתרים, על גבי סלעים או עצים.
 • אין לקבור פסולת: בעלי החיים יחפרוה בלילה ויפזרוה בשטח. הצטיידו בשקיות לאיסוף הפסולת ונשיאתה עד הגיעכם אל מתקני- אשפה.
 • במערות שבהם נטפים וזקיפים, אף כי חלקם כבר נשבר והושחת, אסורה בהחלט הפגיעה בהם בכל צורה שהיא!
 • לתושבי כפרי המיעוטים, מושגים שונים משלנו בקשר לבית, רכוש, תחומים וכיו"ב. התייחסו בכבוד לאתרים מקודשים ובתי קברות.