בהאים

הגנים הבאים חיפה
בהאים

הגנים הבהאים בחיפה

הגנים הבאהיים בחיפה הינם גנים מרהיבים מסביב למתחם קברו של הנביא המבשר של הדת הבהאית.