ביתקברותהיסטורי

בית קברות נחלת יצחק
אתרים היסטוריים

בית הקברות נחלת יצחק

בית קברות בו קבורים אישים רבים דרכם ניתן להכיר את ההיסטוריה של תל אביב והמדינה