מים חמים

מים חמים

עין ג'ונס

בעין ג'ונס יש אתר עתיקות עם בריכות מי גופרית חמים