מסלול עירוני

סיור במטולה

סיור בין בתי המושבה מטולה. ניתן לעשותו כמסלול נפרד, ואז נלך על המדרכה השמאלית ונשוב בימנית. ניתן לעשותו כפתיחה לנחל עיון, ואז נצעד בשתי המדרכות לסרוגין. לאחר סיום המסלול בנחל נשוב אל הרכב.

סיור בנווה צדק

סיור בנווה צדק – בעקבות ראשוני שכונת נווה צדק, הרב קוק והיציאה מן החומות.