מערכת מסתור

חורבת זעק
אתרים היסטוריים

חורבת זעק

חורבת זעק הינו שריד של ישוב. במקום נמצאים שרידי מבנים ומערכת מסתור נחמדה