מעיינות בעמק המעיינות

מעיינות בעמק המעיינות

מאגר חמדיה

מאגר חמדיה הינו מאגר מים בעמק הירדן