קברים עתיקים

קבר רחל
קברים עתיקים

קבר רחל

המקום בו לפי המסורת נקברה רחל אמנו.

קברים עתיקים

קברים בנחל קדרון

בתחילתו של נחל קדרון נמצאים יד אבשלום, קבר בני חזיר וקבר זכריה בן יהוידע

סגירת תפריט