[aioseo_breadcrumbs]

קבר החיד"א וקבר הרב מרדכי אליהו זצ"ל

קבר החיד"א וקבר הרב מרדכי אליהו זצ"ל

קברם של החיד"א ושל הרב מרדכי אליהו זצ"ל נמצא בבית העלמין בגבעת שאול בירושלים

איך מגיעים

איך מגיעים לקבר החיד"א והרב אליהו? קבר החיד"א והרב מרדכי אליהו נמצאים בבית העלמין בגבעת שאול בירושלים. נוסעים בכביש הגישה לבית העלמין, עוברים את הפניה לקברו של הרב כדורי, מגיעים למגרש חניה גדול מימין וממשיכים ישר, עוברים את קברו של הרב משה בן טוב מצד שמאל [מבנה גדול] וישר מלפנינו נראה משמאל לכביש מבנה מרשים – זהו קברם של החיד"א והרב מרדכי אליהו.

פירוט

החיד"א – הרב  חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, נולד בירושלים בשנת 1724 ונפטר בליוורנו באיטליהבשנת 1806. בשנת 1960 דאג הרב ניסים שהיה הרב הראשי, להעלאת עצמותיו של החיד"א ארצה. בקבורתו בפועל עסק הרב אליהו [ובשל כך גם ביקש להטמן לידו], ועצמותיו של החיד"א נטנו בהר המנוחות בגבעת שאול. החיד"א היה רב חשוב שפסיקותיו היו מקובלות על רוב בני דורו, היסטוריון ושימש גם כשליח הציבור בענייני הקהל בעת הצורך. עוד על החיד"א ניתן לקרוא כאן

הרב מרדכי אליהו זצ"ל חי בן השנים 1929-2100 [כ"א באדר א' תרפ"ט – כ"ה בסיוון תש"ע]. שימש בימי חייו כרב ראשי , פוסק הלכה, דיין ומקובל בעל שם.  עוד על הרב אליהו תולדותיו, חיבוריו ופעלו ניתן לקרוא כאן

קבר הרב אליהו והחיד"א

החיד"א והרב מרדכי אליהו קבורים באותו המבנה היות שהרב אליהו טיפל בהעלאת עצמותיו של החיד"א לארץ – לפי הוראת הרב ניסים – בשנת 1960. מחוץ למבנה הקבר המפואר ישנה עמדת מסבירן קולית אשר באמצעותה ניתן לשמוע את קורותיהם של שני הצדיקים.

מצבתו של הרב אליהו נבנתה בעבודה עברית מאבנים מארבע ערי הקודש ע"י האומן אסף קדרון – בחוות גבעות עולם ליד איתמר. על המצבה חקוק: "אהבת עולם נפשו בערה, מזבח תוקד סתר עליון סתרה. עוצם עיונו חוט השערה, לפני קודשו זרחה נהרה, מעפעפי שחר רוחו שוררה, יושב על מדין באמונה ויושרה. פסקיו קבע באהבת תורה, מאמר מרדכי דרכי טהרה. אשכולות מידותיו על תלמידיו השרה, ברגבי ארצינו דבק בגבורה. אומה שלמה באהבתו קשורה, טוהר עיניו אלה אזכרה. הרי בתורה עלה בסערה, בחיי עולם נפשו תהיה צרורה. נלב"ע כ"ה סיוון תש"ע".

דגשים

לא מומלץ להכנס עם רכב לכיוון הקבר – ניתן לחנות בחניה הראשית של בית העלמין

ניתן להזמין סיור בין קברי הצדיקים בהר המנוחות בטלפון 052-4282461.

כתיבת תגובה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print

סוג האתר

מבנה בו נמצא קבר החיד"א וקבר הרב מרדכי אליהו זצ"ל

על האתר

  • נושא: קברם של צדיקים
  • עונה מומלצת: כל השנה
  • מפת סימון שבילים: 9
  • נבדק לאחרונה: 5/1/2023
לחצו לניווט
סגירת תפריט