[aioseo_breadcrumbs]

אתרים

מצפור ג'ינו
מצפורים

מצפה ג'ינו

מצפור עם נוף מדהים בבקעה – לזכרו של יוסף ג'ינו ז"ל

כח נתי
אנדרטאות

תצפית כח נתי

תצפית יפה ואנדרטה לנופלי כח נתי שלחם באיזור במלחמת יום הכיפורים

סגירת תפריט